Αποφάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ) ΩΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 16-8-1923Αναρτήθηκε: 02/09/2022
Απόφαση ορισμού ΑντιδημάρχωνΑναρτήθηκε: 04/04/2022
Απόφαση ορισμού άμισθου ΑντιδημάρχουΑναρτήθηκε: 04/04/2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΕ 1-2022Αναρτήθηκε: 15/03/2022
Σχέδιο γνωστοποίησης πρόσληψης δικηγόρου- νομικού συμβούλου έμμισθης εντολήςΑναρτήθηκε: 22/02/2022
Ορισμός υπαλλήλων για επιδόσεις εγγράφων αρμοδιότητας Δήμου Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 10/02/2022
Συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2000Αναρτήθηκε: 22/04/2021
Oρισμός αντιδημαρχων 30-3-2021Αναρτήθηκε: 31/03/2021
Oρισμός εντεταλμένης συμβούλου Ευαγγελίας ΚουτσοδήμαΑναρτήθηκε: 31/03/2021
Τροποποίηση-παράταση των με αριθμ. 915/3-9-2019 & 90/10-2-2020 αποφάσεων Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν έμμισθοι και άμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 29/01/2021
Απόφαση 620 δημάρχου τροποποίηση 1-10-2020 ορισμός αντιδημαρχων 1-9-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΑναρτήθηκε: 23/12/2020
Ορισμός συντονιστών για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 στις υπηρεσίες του Δήμου Μάνδρας- ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 02/12/2020
Αντικατάσταση -Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τροποποίηση απόφασης ΔημάρχουΑναρτήθηκε: 22/11/2019
Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.Αναρτήθηκε: 05/09/2019
Έγκριση απολογισμών και ισολογισμών κληροδοτήματος Αριστομένη Χατζημήτρου.Αναρτήθηκε: 05/09/2018
Πλοήγηση στις σελίδες