Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου 1090/2016Αναρτήθηκε: 15/12/2016
Aπόφαση Δημάρχου 787/11.10.2016Αναρτήθηκε: 11/10/2016
Απόφαση Δημάρχου 332/2016Αναρτήθηκε: 02/06/2016
Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού ΣυμβούλουΑναρτήθηκε: 08/12/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 27ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 26ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 25ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 24ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 22ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 23ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 20ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 21ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 19ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 18ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 17η συνέδριαση 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Πλοήγηση στις σελίδες