Αποφάσεις

Αποφάσεις συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 8η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 7η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 10η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 9η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 8η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 6η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 7η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 5η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 4η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 3η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 1η συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Απόφαση Δημάρχου 451/2015 για ορισμό αντιδημάρχουΑναρτήθηκε: 09/09/2015
Απόφαση 450/2015 Δημάρχου για εκ νέου ορισμό ΑντιδημάρχουΑναρτήθηκε: 09/09/2015
Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ΜάνδραςΑναρτήθηκε: 27/07/2015
Πλοήγηση στις σελίδες