Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 7η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 5η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 4η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 3η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 1η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 08/10/2015
Απόφαση Δημάρχου 451/2015 για ορισμό αντιδημάρχου Αναρτήθηκε: 09/09/2015
Απόφαση 450/2015 Δημάρχου για εκ νέου ορισμό Αντιδημάρχου Αναρτήθηκε: 09/09/2015
Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας Αναρτήθηκε: 27/07/2015
Αποφάσεις 5ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας Αναρτήθηκε: 27/07/2015
Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας Αναρτήθηκε: 27/07/2015
Αποφάσεις συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 3η συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 27/07/2015
Απόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου Αναρτήθηκε: 20/07/2015
Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 2η Συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 28/04/2015
Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 1η Συνεδρίαση 2015 Αναρτήθηκε: 28/04/2015
Πλοήγηση στις σελίδες