Αποφάσεις

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 1η Συνεδρίαση 2015Αναρτήθηκε: 28/04/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 9ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 23/04/2015
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1η συνεδρίασηΑναρτήθηκε: 15/04/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 8ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 01/04/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 7ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 01/04/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 6ης Συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 01/04/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 5ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 18/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 3ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 18/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 4ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 18/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 18/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 31ης συνεδρίασης 2014Αναρτήθηκε: 18/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2014Αναρτήθηκε: 16/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 27ης συνεδρίασης 2014Αναρτήθηκε: 16/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 26ης συνεδρίασης 2014Αναρτήθηκε: 16/02/2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 24ης συνεδρίασης 2014Αναρτήθηκε: 16/02/2015
Πλοήγηση στις σελίδες