Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου Oρισμού Εντεταλμένου Δημοτικού ΣυμβούλουΑναρτήθηκε: 12/01/2015
Αποφάσεις 17ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012Αναρτήθηκε: 23/07/2012
Αποφάσεις 16ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012Αναρτήθηκε: 18/07/2012
Αποφάσεις 15ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012Αναρτήθηκε: 18/07/2012
Αποφάσεις 14ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (18-07-2012)Αναρτήθηκε: 18/07/2012
Αποφάσεις 13ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (11-07-2012)Αναρτήθηκε: 11/07/2012
Αποφάσεις 12ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (09-07-2012)Αναρτήθηκε: 09/06/2012
Αποφάσεις 11ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (28-05-2012)Αναρτήθηκε: 29/05/2012
Αποφάσεις 9ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (16-05-2012)Αναρτήθηκε: 16/05/2012
Αποφάσεις 8ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012Αναρτήθηκε: 25/04/2012
Αποφάση 7ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (25-04-2012)Αναρτήθηκε: 25/04/2012
Αποφάσεις 6ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (02-04-2012)Αναρτήθηκε: 02/04/2012
Αποφάσεις 5ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (19-03-2012)Αναρτήθηκε: 19/03/2012
Αποφάσεις 4ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (07-03-2012)Αναρτήθηκε: 07/03/2012
Αποφάσεις 3ου Δημοτικού Συμβουλίου 2012 (28-2-2012)Αναρτήθηκε: 28/02/2012
Πλοήγηση στις σελίδες