Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Σ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 207037 Αναρτήθηκε: 11/04/2024
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» Σ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 207123 Αναρτήθηκε: 11/04/2024
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ"(ΣΑ 205868) Αναρτήθηκε: 11/03/2024
ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» Σ.Α. 205868 Αναρτήθηκε: 09/02/2024
ΙΔΡΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ Αναρτήθηκε: 08/02/2024
ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ» Σ.Α. 205829 Αναρτήθηκε: 08/02/2024
ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» Σ.Α. 205830 Αναρτήθηκε: 08/02/2024
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αναρτήθηκε: 23/01/2024
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -Π.Ε.ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αναρτήθηκε: 23/01/2024
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αναρτήθηκε: 23/01/2024
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αναρτήθηκε: 23/01/2024
Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1368/26.09.2023 (ΑΔΑ: ΨΝΤΛΟΚΛΞ-ΤΩΝ) ανακοίνωσης και πρακτικό 3μελούς επιτροπής Αναρτήθηκε: 13/10/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ Αναρτήθηκε: 10/10/2023
Πρόσληψη, λόγω έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, προσωπικού ΙΔΟΧ - ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΑΠΜΕ Αναρτήθηκε: 27/09/2023
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι (Σ.Α. 227193) Αναρτήθηκε: 11/09/2023
Πλοήγηση στις σελίδες