Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1368/26.09.2023 (ΑΔΑ: ΨΝΤΛΟΚΛΞ-ΤΩΝ) ανακοίνωσης και πρακτικό 3μελούς επιτροπήςΑναρτήθηκε: 13/10/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝΑναρτήθηκε: 10/10/2023
Πρόσληψη, λόγω έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, προσωπικού ΙΔΟΧ - ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΑΠΜΕΑναρτήθηκε: 27/09/2023
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι (Σ.Α. 227193)Αναρτήθηκε: 11/09/2023
Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Κυλικείου 1ου Γυμνασίου ΜάνδραςΑναρτήθηκε: 11/08/2023
Διαγωνισμός άνω των ορίων "Προμήθεια καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2023-2024" (Σ.Α.195213)Αναρτήθηκε: 22/06/2023
Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματου ελέγχου καταναλώσεων σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου (Σ.Α. 179646)Αναρτήθηκε: 23/05/2023
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας» Σ.Α. 192891Αναρτήθηκε: 12/05/2023
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΚΑΤΩ των ορίων για Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ. Σ.Α. 186540Αναρτήθηκε: 30/03/2023
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για Προμήθεια δύο σαρώθρων (Σ.Α. 185424)Αναρτήθηκε: 19/03/2023
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών" με Σ.Α. 185133Αναρτήθηκε: 15/03/2023
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 17/02/2023
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΑναρτήθηκε: 01/02/2023
Διαγωνισμός κάτω των ορίων :Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού σε αύλειους χώρους νηπιαγωγείων Σ.Α. 154709Αναρτήθηκε: 28/12/2022
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»Αναρτήθηκε: 21/10/2022
Πλοήγηση στις σελίδες