Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας» Σ.Α. 192891 Αναρτήθηκε: 12/05/2023
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΚΑΤΩ των ορίων για Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ. Σ.Α. 186540 Αναρτήθηκε: 30/03/2023
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για Προμήθεια δύο σαρώθρων (Σ.Α. 185424) Αναρτήθηκε: 19/03/2023
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών" με Σ.Α. 185133 Αναρτήθηκε: 15/03/2023
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας - Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 17/02/2023
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αναρτήθηκε: 01/02/2023
Διαγωνισμός κάτω των ορίων :Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού σε αύλειους χώρους νηπιαγωγείων Σ.Α. 154709 Αναρτήθηκε: 28/12/2022
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Αναρτήθηκε: 21/10/2022
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με τίτλο Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών για το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 27/09/2022
ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ(Σ.Α. 192241) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Αναρτήθηκε: 16/09/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Αναρτήθηκε: 02/09/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Αναρτήθηκε: 02/09/2022
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ-ΒΙΛΙΩΝ (Σ.Α. 188822) Αναρτήθηκε: 26/05/2022
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης» Αναρτήθηκε: 19/04/2022
Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Αναρτήθηκε: 01/04/2022
Πλοήγηση στις σελίδες