Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Ανακοίνωση για πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.) Αναρτήθηκε: 04/04/2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ο.Τ.12 ΜΕΧΡΙ Ο.Τ. 33 Αναρτήθηκε: 04/04/2018
Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 Αναρτήθηκε: 14/03/2018
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αναρτήθηκε: 28/02/2018
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών Τ.Κ. Βιλίων» Αναρτήθηκε: 01/11/2017
«Ανταλλακτικά-ελαστικά οχημάτων (προμήθεια-συντήρηση & επισκευή)» Αναρτήθηκε: 19/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ» Αναρτήθηκε: 23/08/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Αναρτήθηκε: 12/07/2017
Επανάληψη - Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών Δ.Κ. Ερυθρών Αναρτήθηκε: 07/06/2017
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Αναρτήθηκε: 25/05/2017
Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017 Αναρτήθηκε: 11/05/2017
«Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης – Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου – Μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2017» Αναρτήθηκε: 28/04/2017
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών Δ.Κ. Μάνδρας» Αναρτήθηκε: 13/04/2017
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών Δ.Κ. Ερυθρών» Αναρτήθηκε: 13/04/2017
Προμήθεια, επισκευή και τοποθέτηση υδρομετρητών Αναρτήθηκε: 30/03/2017
Πλοήγηση στις σελίδες