Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ2_2021Αναρτήθηκε: 10/05/2021
Ανακοίνωση σύναψης μίσθωσης έργουΑναρτήθηκε: 18/01/2021
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΑναρτήθηκε: 16/12/2020
Διακήρυξη ΑΣ ΒιλίωνΑναρτήθηκε: 11/12/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός για Προμήθεια μέσων ατομικών ειδών προστασίας προσωπικούΑναρτήθηκε: 10/12/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός «Προμήθεια σκυροδέματος για την Δ.Κ. Μάνδρας»Αναρτήθηκε: 23/11/2020
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για «Ανταλλακτικά (προμήθεια-συντήρηση και επισκευή)» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τις ομάδες 3 και 4 της αρ. Δ10/2020 (20REQ006720520) MελέτηςΑναρτήθηκε: 09/11/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΑναρτήθηκε: 30/10/2020
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 20/10/2020
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»Αναρτήθηκε: 07/10/2020
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και προσληφθέντων κατόπιν της Ανακοίνωσης ΣΜΕ2/2020 του ΔΟΚΑΠΜΕΑναρτήθηκε: 22/09/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμούμε τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης»Αναρτήθηκε: 17/09/2020
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‘ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ’Αναρτήθηκε: 16/09/2020
Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος , λοιπών υλικών Τ.Κ ΒιλίωνΑναρτήθηκε: 21/08/2020
Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος , λοιπών υλικών Δ.Κ. ΜάνδραςΑναρτήθηκε: 20/08/2020
Πλοήγηση στις σελίδες