Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ-ΒΙΛΙΩΝ (Σ.Α. 188822) Αναρτήθηκε: 26/05/2022
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης» Αναρτήθηκε: 19/04/2022
Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Αναρτήθηκε: 01/04/2022
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ Αναρτήθηκε: 21/03/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1-2022_ΔΟΚΑΠΜΕ Αναρτήθηκε: 02/03/2022
Ανάρτηση Πρακτικού και Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων ΣΟΧ1-2022 Αναρτήθηκε: 22/02/2022
Πρακτικό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών και αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού (ΣΟΧ1/2022) Αναρτήθηκε: 16/02/2022
Ανακοίνωση πρόσληψης Εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Αναρτήθηκε: 01/02/2022
ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ Αναρτήθηκε: 24/12/2021
ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ Αναρτήθηκε: 24/12/2021
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με τίτλο «Επισκευή-Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» Αναρτήθηκε: 22/12/2021
Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος, τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ έτους 2022» Αναρτήθηκε: 02/12/2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνουγια την κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ Αναρτήθηκε: 30/11/2021
ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Αναρτήθηκε: 06/08/2021
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αναρτήθηκε: 30/07/2021
Πλοήγηση στις σελίδες