Ανακοίνωση πρόσληψης Εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε 01/02/2022

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (Δ.Ο.Κ.Α.Π) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική ωριαία απασχόληση.

Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο καθώς και τη φόρμα αίτησης

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2022Αρχείο: pdf 555 kB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ1Αρχείο: docx 51 kB