Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

Έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεόνυμφων στο Δήμο Μάνδρας
Διόρθωση Κυρίου ονόματος
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία
Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης στα μητρώα αρρένων
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεόνυμφων στο Δήμο Μάνδρας, στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο είναι ήδη δημότης
Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Μετεγγραφές στα μητρώα αρρένων
Πολιτογράφηση
Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω διάζευξης
Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού για επίδομα ΟΓΑ
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου στα μητρώα αρρένων
Πλοήγηση στις σελίδες