Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

e-mail: mormanopoulou@mandras-eidyllias.gr

Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα
Μεταδημότευση ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων του Δήμου Μάνδρας
Έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο
Προσθήκη κυρίου ονόματος
Μεταδημότευση οικογένειας στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων άλλου Δήμου
Έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (για στρατολογία)
Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης
Μεταδημότευση ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή αποβιωσάντων από τα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου
Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Μάνδρας
Πλοήγηση στις σελίδες