Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Αίτηση προς το Στρατολογικό Γραφείο Δυττικής Αττικής για την επανεγγραφή του στα Μητρώα αρρένων του Δήμου μας.
• Απόφαση Αποκεντρωμένης Δ. Αττικής.