Δημοτικό Συμβούλιο

Στάθης Χρήστος Δήμαρχος
Μπότσης Αριστοτέλης Πρόεδρος
Παπακωνσταντής Μελέτιος Αντιπρόεδρος
Ρούσση –Παππά Ξανθή Γραμματέας
Κολοβέντζος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Φράγκος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος
Αργυρίου Σωτηρία Αντιδήμαρχος
Κουτσοδήμα Ευαγγελία Μέλος
Αδάμ Μελέτης Μέλος
Καλαρίδη Αικατερίνη Μέλος
Δουδέσης Δημήτριος Μέλος
Κριεκούκη Ιωάννα Μέλος
Νερούτσου Αλεξάνδρα Μέλος
Δούκας Αναστάσιος Μέλος
Κανάκης Χαράλαμπος Μέλος
Παπακωνσταντίνου Αγγελική Μέλος
Γκιόκας Γεώργιος Μέλος
Δρίκος Γεώργιος Μέλος
Ρόκας Κωνσταντίνος Μέλος
Μπέκας Δημήτριος Μέλος
Παπακωνσταντίνου –Ρουμελιώτη Ελένη Μέλος
Σαμπάνης Γεώργιος Μέλος
Τσακάλης Ιωάννης Μέλος
Στέρπη Σοφία Μέλος
Θεοδώρου Χαράλαμπος Μέλος
Ανδριάς Δημήτριος Μέλος
Μάνδρα
Βίλια
Ερυθρές
Οινόη

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστήθηκε με το νόμο 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) από την συνένωση των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης.

Επικοινωνία

Στρατηγού Νικολάου Ροκα 45
19600 Μάνδρα - Αττική
213 2014900
Copyright @ mandras-eidyllias.gr. Κατασκευή Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.