Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», με την πράξη με τίτλο «Ιστορικές διαδρομές της Επανάστασης του 1821 στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και αναγνώριση της Αϊτής, ως πρώτη χώρα-σύμμαχος της Ελλάδος» που αποτελείται από το Υποέργο 1 με τίτλο «Ιστορικές διαδρομές της Επανάστασης του 1821 στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και αναγνώριση της Αϊτής, ως πρώτη χώρα-σύμμαχος της Ελλάδος» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ014 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», με την πράξη με τίτλο «Ιστορικές διαδρομές της Επανάστασης του 1821 στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και αναγνώριση της Αϊτής, ως πρώτη χώρα-σύμμαχος της Ελλάδος» που αποτελείται από το Υποέργο 1 με τίτλο «Ιστορικές διαδρομές της Επανάστασης του 1821 στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και αναγνώριση της Αϊτής, ως πρώτη χώρα-σύμμαχος της Ελλάδος» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ014 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). Ημ/νια: 16/04/2021 14:09:43 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 95Ο9ΩΛΑ-866
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ Ημ/νια: 16/04/2021 13:53:24 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΤΠ4ΩΛΑ-898
Τίτλος: Λήψη απόφασης περί αύξησης εισοδηματικών κριτηρίων για εισαγωγή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αύξησης εισοδηματικών κριτηρίων για εισαγωγή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ημ/νια: 16/04/2021 13:30:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 66ΩΟΩΛΑ-ΗΚ0
Τίτλος: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ
Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ Ημ/νια: 15/04/2021 14:22:22 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΤΧ0ΩΛΑ-ΒΕ6
Τίτλος: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ
Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ Ημ/νια: 15/04/2021 14:20:25 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΙ3ΩΛΑ-27Ω
Τίτλος: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ
Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ Ημ/νια: 15/04/2021 14:18:46 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΕ7ΩΛΑ-ΦΘΨ
Τίτλος: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ
Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ Ημ/νια: 15/04/2021 14:16:44 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Ψ2ΒΩΛΑ-ΗΗ8
Τίτλος: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ
Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ Ημ/νια: 15/04/2021 14:14:53 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΝΝΖΩΛΑ-ΠΕΤ
Τίτλος: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημ/νια: 15/04/2021 12:43:15 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΒ9ΩΛΑ-ΨΞ5
Τίτλος: Απ’ ευθείας ανάθεση για «Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιμου νερού».
Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση για «Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιμου νερού». Ημ/νια: 15/04/2021 12:32:32 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΝΞ4ΩΛΑ-7ΣΤ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης