Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση μίσθωσης υδροφόρων και μεταφορά νερού
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση μίσθωσης υδροφόρων και μεταφορά νερού Ημ/νια: 15/10/2019 14:49:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω96ΟΩΛΑ-ΑΒ3
Τίτλος: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών του υπαλλήλου μας ΜΙΧΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ λόγω ορισμού του ως Αντιδημάρχου στον Δήμο Ελευσίνας
Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών του υπαλλήλου μας ΜΙΧΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ λόγω ορισμού του ως Αντιδημάρχου στον Δήμο Ελευσίνας Ημ/νια: 15/10/2019 13:27:25 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ6Ζ8ΩΛΑ-ΤΒΛ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (6.7.2019-5.8.2019)
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (6.7.2019-5.8.2019) Ημ/νια: 15/10/2019 12:17:58 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Λ17ΩΛΑ-1Λ3
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:15:37 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΞΗΚΩΛΑ-Μ3Φ
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:13:20 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΡΠΛΩΛΑ-3Γ1
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:10:59 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 65ΨΓΩΛΑ-Υ0Ψ
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:09:27 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΝΧΥΩΛΑ-ΗΣΩ
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:07:20 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΛΟΝΩΛΑ-Ν9Ψ
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:05:28 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 7Μ6ΒΩΛΑ-52Θ
Τίτλος: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ημ/νια: 15/10/2019 12:03:38 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΦΩΩΛΑ-8ΦΒ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης