Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις  εδώ.
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 63/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης αποχαρακτηρισμού τμήματος της Επαρχιακής Οδού «Βιλίων-Πόρτο Γερμενού» από την Χ.Θ. 54,7 έως την Χ.Θ 56,9 και χαρακτηρισμό αυτής ως «Κύρια Δημοτική Οδό» και χαρακτηρισμό της περιφερειακής οδού από Χ.Θ 54,7 ως Χ.Θ 56,9 ως επαρχιακή οδού», για την μετατροπή της οδού Σακελλαρίου, κεντρικού δρόμου των Βιλίων σε «Δημοτικό» και του περιμετρικού δρόμου προς Πόρτο Γερμενό, σε «Περιφερειακό»”Θέμα: Επικαιροποίηση της με αριθμ. 63/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης αποχαρακτηρισμού τμήματος της Επαρχιακής Οδού «Βιλίων-Πόρτο Γερμενού» από την Χ.Θ. 54,7 έως την Χ.Θ 56,9 και χαρακτηρισμό αυτής ως «Κύρια Δημοτική Οδό» και χαρακτηρισμό της περιφερειακής οδού από Χ.Θ 54,7 ως Χ.Θ 56,9 ως επαρχιακή οδού», για την μετατροπή της οδού Σακελλαρίου, κεντρικού δρόμου των Βιλίων σε «Δημοτικό» και του περιμετρικού δρόμου προς Πόρτο Γερμενό, σε «Περιφερειακό»” Ημ/νια: 04/07/2022 11:24:58 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Ν1ΞΩΛΑ-ΤΧΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ)Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ) Ημ/νια: 04/07/2022 11:23:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΟΥΨΩΛΑ-ΜΦΒ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ)Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ) Ημ/νια: 04/07/2022 11:21:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9Ο4ΩΩΛΑ-ΦΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ)Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ) Ημ/νια: 04/07/2022 11:19:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΕ8ΩΛΑ-ΓΡΒ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ(3/2022)Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ(3/2022) Ημ/νια: 04/07/2022 11:15:25 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΗΘΩΛΑ-0ΞΤ
Απ’ ευθείας ανάθεση για «Προμήθεια μικρών εργαλείων».Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση για «Προμήθεια μικρών εργαλείων». Ημ/νια: 04/07/2022 11:08:53 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΤΒΡΩΛΑ-ΒΓ1
Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.Θέμα: Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. Ημ/νια: 04/07/2022 09:15:49 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΘΖΥΩΛΑ-ΡΩ4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ(12/2021)Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ(12/2021) Ημ/νια: 04/07/2022 09:10:48 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΩΧ3ΩΛΑ-ΠΙ6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ((12/20221-ΑΠΟΔ.3/2022)Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ((12/20221-ΑΠΟΔ.3/2022) Ημ/νια: 04/07/2022 09:09:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ4Μ9ΩΛΑ-ΒΛ7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ(11/2021-αποδ.2/22)Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ(11/2021-αποδ.2/22) Ημ/νια: 04/07/2022 09:08:11 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΠΞΨΩΛΑ-Ω4Ρ