Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις  εδώ.
Άδεια για παραχώρηση αίθουσας Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου “ΜΙΜΗΣ ΔΟΥΚΑΣ Θέμα: Άδεια για παραχώρηση αίθουσας Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου “ΜΙΜΗΣ ΔΟΥΚΑΣ Ημ/νια: 12/04/2024 16:06:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΝΝΟΩΛΑ-ΘΗΟ
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Δ.Σ. και την κίνηση Εξμισθ 291 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Δ.Σ. και την κίνηση Εξμισθ 291 Ημ/νια: 12/04/2024 13:04:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 97ΩΓΩΛΑ-ΠΣΜ
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ AΙΡΕΤΩΝ ( ΔΗΜΑΡΧΟΥ,Δ.Σ) και την κίνηση Εξμισθ 231 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ AΙΡΕΤΩΝ ( ΔΗΜΑΡΧΟΥ,Δ.Σ) και την κίνηση Εξμισθ 231 Ημ/νια: 12/04/2024 12:55:56 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΕΛΝΩΛΑ-ΣΔΕ
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Μ.Τ.Σ και την κίνηση Εξμισθ 312 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Μ.Τ.Σ και την κίνηση Εξμισθ 312 Ημ/νια: 12/04/2024 12:49:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΡΠΚ8ΩΛΑ-4ΑΜ
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΝΙΜΤΣ και την κίνηση Εξμισθ 312 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΝΙΜΤΣ και την κίνηση Εξμισθ 312 Ημ/νια: 12/04/2024 12:45:43 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Υ5ΖΩΛΑ-Α71
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΜΥΔΑΣ και την κίνηση Εξμισθ 321 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΜΥΔΑΣ και την κίνηση Εξμισθ 321 Ημ/νια: 12/04/2024 12:42:54 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Η05ΩΛΑ-Μ13
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ και την κίνηση Εξμισθ 321 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ και την κίνηση Εξμισθ 321 Ημ/νια: 12/04/2024 12:39:25 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΘ1ΝΩΛΑ-7ΙΗ
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΜΗΔΥΑΝ και την κίνηση Εξμισθ 321 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΜΗΔΥΑΝ και την κίνηση Εξμισθ 321 Ημ/νια: 12/04/2024 12:36:46 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΝ37ΩΛΑ-Γ50
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ και την κίνηση Εξμισθ 292 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ και την κίνηση Εξμισθ 292 Ημ/νια: 12/04/2024 12:32:44 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΠ3ΩΛΑ-ΙΥ9
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Φόρος 15% και την κίνηση Εξμισθ 245 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Φόρος 15% και την κίνηση Εξμισθ 245 Ημ/νια: 12/04/2024 12:28:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ2ΥΚΩΛΑ-ΞΣ7