Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 Ημ/νια: 26/10/2020 13:45:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΑ49ΩΛΑ-ΛΝΩ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 Ημ/νια: 26/10/2020 13:43:43 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 62ΗΦΩΛΑ-ΘΑ4
Τίτλος: Έγκριση του υπ’αρίθμ. 13104/23-10-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 148/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ένστασης της ανωτέρω εταιρείας για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών “Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου’’
Θέμα: Έγκριση του υπ’αρίθμ. 13104/23-10-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 148/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ένστασης της ανωτέρω εταιρείας για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών “Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου’’ Ημ/νια: 26/10/2020 12:27:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ055ΩΛΑ-ΟΚ6
Τίτλος: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΜΕΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 26/6/2018
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΜΕΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 26/6/2018 Ημ/νια: 26/10/2020 12:13:58 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΚΙΩΛΑ-Λ9Λ
Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ Ημ/νια: 26/10/2020 12:09:09 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Μ99ΩΛΑ-3Α2
Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημ/νια: 26/10/2020 12:03:37 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΡΕ5ΩΛΑ-ΑΛΦ
Τίτλος: Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων νερού ΔΕ Μάνδρας
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων νερού ΔΕ Μάνδρας Ημ/νια: 26/10/2020 09:45:03 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω3ΩΙΩΛΑ-ΑΒ1
Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΛΙΩΝ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΛΙΩΝ Ημ/νια: 23/10/2020 14:49:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω9ΞΙΩΛΑ-ΠΚΧ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 Ημ/νια: 23/10/2020 14:43:59 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΑΕΩΛΑ-Ω0Η
Τίτλος: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Θέμα: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημ/νια: 23/10/2020 13:49:50 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΣ02ΩΛΑ-ΡΘΕ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης