Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις  εδώ.
Απόφαση Δημάρχου υπ' αρ. 417/2024 ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου» Θέμα: Απόφαση Δημάρχου υπ' αρ. 417/2024 ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου» Ημ/νια: 16/07/2024 14:44:40 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ237ΩΛΑ-8Δ8
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ.ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ.ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ημ/νια: 16/07/2024 14:33:11 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 627ΧΩΛΑ-ΚΒ9
ΕΡΓΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) Θέμα: ΕΡΓΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) Ημ/νια: 16/07/2024 14:31:35 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ρ4Σ1ΩΛΑ-ΦΨ6
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖ.) Θέμα: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖ.) Ημ/νια: 16/07/2024 14:30:15 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΡΣΥΩΛΑ-ΒΘΖ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (18/5/2024-17/6/2024) Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (18/5/2024-17/6/2024) Ημ/νια: 16/07/2024 14:28:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 69ΙΞΩΛΑ-4Ρ6
Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ. 20% και την κίνηση Εξόφλ 1142 Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ. 20% και την κίνηση Εξόφλ 1142 Ημ/νια: 16/07/2024 14:26:29 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΡΞΣΜΩΛΑ-ΘΨΑ
ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΧΕΤ.Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΑΓ7836/23-12-2022) ΑΓΩΓΗ Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΧΕΤ.Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΑΓ7836/23-12-2022) ΑΓΩΓΗ Ημ/νια: 16/07/2024 14:25:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΗΒΕΩΛΑ-ΑΤ2
ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΝ(ΠΕΡ.24/5-24/6/24) Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΝ(ΠΕΡ.24/5-24/6/24) Ημ/νια: 16/07/2024 14:24:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 99ΒΤΩΛΑ-Α6Ω
ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ Ημ/νια: 16/07/2024 14:22:59 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9999ΩΛΑ-ΕΡΖ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ(2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ) 1/5/24-31/5/24 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ(2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ) 1/5/24-31/5/24 Ημ/νια: 16/07/2024 14:21:40 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΘΑΠΩΛΑ-ΨΩΓ