Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ (8/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ (8/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:38:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΣΘΩΛΑ-ΓΛΞ
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(8/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(8/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:37:27 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ4ΡΦΩΛΑ-ΖΕΦ
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ (10/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ (10/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:36:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 68ΒΩΩΛΑ-ΑΣ6
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(10/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(10/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:34:12 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΩΦ0ΩΛΑ-ΝΨΠ
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ (10/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ (10/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:33:15 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΞΧ4ΩΛΑ-Β0Σ
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(10/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(10/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:32:17 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9Ο7ΛΩΛΑ-5Β6
Τίτλος: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 287/51/26-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμφωνα με τα πρακτικά της 46ης/17-12-2021 (πράξη 46η) συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 73 § 9 του ν. 4412/2016, όπου περιέχεται η παροχή θετικής γνώμης επί του σχεδίου της.
Θέμα: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 287/51/26-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμφωνα με τα πρακτικά της 46ης/17-12-2021 (πράξη 46η) συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 73 § 9 του ν. 4412/2016, όπου περιέχεται η παροχή θετικής γνώμης επί του σχεδίου της. Ημ/νια: 28/01/2022 10:31:34 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΡΑΩΛΑ-2ΤΥ
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ Ημ/νια: 28/01/2022 10:31:19 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Χ6ΣΩΛΑ-ΑΚΕ
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(ΑΠΟΔ.03/2021)
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ(ΑΠΟΔ.03/2021) Ημ/νια: 28/01/2022 10:30:17 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΑΡ3ΩΛΑ-14Θ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RF 12/2021
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RF 12/2021 Ημ/νια: 28/01/2022 10:29:20 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΤΤΜΩΛΑ-ΧΨΛ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης