Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις  εδώ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΘέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ημ/νια: 09/06/2023 13:41:40 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Κ6ΤΩΛΑ-79Ζ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ "ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ"Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ "ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ" Ημ/νια: 09/06/2023 13:13:28 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ2ΕΚΩΛΑ-Α39
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την Ένωση Ποντίων & Φίλων Μάνδρας «ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ»Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την Ένωση Ποντίων & Φίλων Μάνδρας «ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» Ημ/νια: 09/06/2023 11:29:17 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΦΓΗΩΛΑ-ΤΤΒ
Επιχορήγηση ΣυλλόγωνΘέμα: Επιχορήγηση Συλλόγων Ημ/νια: 08/06/2023 16:19:35 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΣΜΥΩΛΑ-ΣΝΔ
Παραχώρηση της πλατείας Γκλιάτη για διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης.Θέμα: Παραχώρηση της πλατείας Γκλιάτη για διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης. Ημ/νια: 08/06/2023 16:13:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΡΥΩΙΩΛΑ-3ΚΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2023 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ Έγκρισης για πολυετή δαπάνη των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΘέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2023 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ Έγκρισης για πολυετή δαπάνη των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Ημ/νια: 08/06/2023 14:02:41 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ058ΩΛΑ-3ΦΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΔΟΣΗ 2023)Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΔΟΣΗ 2023) Ημ/νια: 08/06/2023 12:25:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω8Ε2ΩΛΑ-8Η6
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΔΟΣΗ 2023)Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΔΟΣΗ 2023) Ημ/νια: 08/06/2023 12:23:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΤΙΤΩΛΑ-ΖΗ5
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΘέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημ/νια: 08/06/2023 12:15:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 90ΒΔΩΛΑ-ΜΤΨ
Πρόωρη υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης που αφορά ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ του ν. 3852/2010 (αναίρεση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας κατά «Ε.Λ.Π.Ε. Α.Ε.»).Θέμα: Πρόωρη υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης που αφορά ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ του ν. 3852/2010 (αναίρεση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας κατά «Ε.Λ.Π.Ε. Α.Ε.»). Ημ/νια: 08/06/2023 10:24:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΡΛΑ4ΩΛΑ-80Δ