Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ (1/2/21 ΩΣ 31/7/2021)
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ (1/2/21 ΩΣ 31/7/2021) Ημ/νια: 19/10/2021 13:30:49 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 91Ξ7ΩΛΑ-3Σ4
Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΑΣΦΑΛΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΤΚ ΒΙΛΙΩΝ(ΦΥΛΟ 696/26-8-2020)
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΑΣΦΑΛΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΤΚ ΒΙΛΙΩΝ(ΦΥΛΟ 696/26-8-2020) Ημ/νια: 19/10/2021 13:29:05 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 69Ξ8ΩΛΑ-ΔΥΟ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ημ/νια: 19/10/2021 13:25:19 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΡΝΩΛΑ-ΒΝΜ
Τίτλος: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2021
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2021 Ημ/νια: 19/10/2021 13:23:08 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΛΠΛΩΛΑ-6ΛΙ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Ημ/νια: 19/10/2021 13:15:55 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ1Γ5ΩΛΑ-ΘΝΛ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Ημ/νια: 19/10/2021 12:56:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΒΑΩΛΑ-4ΤΘ
Τίτλος: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Π/Υ 2021
Θέμα: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Π/Υ 2021 Ημ/νια: 19/10/2021 12:52:35 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΠΥΧΩΛΑ-ΔΙΝ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ημ/νια: 19/10/2021 12:50:03 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ3Μ4ΩΛΑ-0ΝΛ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLET
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLET Ημ/νια: 19/10/2021 12:47:38 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 968ΞΩΛΑ-Μ4Φ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ημ/νια: 19/10/2021 12:45:15 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6543ΩΛΑ-ΡΛΨ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης