Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης σ’ όλες τις παράπλευρες οδούς της Κοινότητας Ερυθρών που εφάπτονται με την οδό Εθνικής Αντίστασης (Π.Ε.Ο.Α.Θ).
Θέμα: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης σ’ όλες τις παράπλευρες οδούς της Κοινότητας Ερυθρών που εφάπτονται με την οδό Εθνικής Αντίστασης (Π.Ε.Ο.Α.Θ). Ημ/νια: 23/07/2021 13:49:49 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΑΞ8ΩΛΑ-ΩΛ0
Τίτλος: Λήψη απόφασης για αποψίλωση οικοπέδων εντός του οικισμού της Κοινότητας Ερυθρών εν όψη αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Θέμα: Λήψη απόφασης για αποψίλωση οικοπέδων εντός του οικισμού της Κοινότητας Ερυθρών εν όψη αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ημ/νια: 23/07/2021 13:37:57 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 69ΠΙΩΛΑ-Β58
Τίτλος: Λήψη απόφασης περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Κοινότητα Ερυθρών (΄Έναρξη διαδικασίας μέσω Δήμου)
Θέμα: Λήψη απόφασης περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Κοινότητα Ερυθρών (΄Έναρξη διαδικασίας μέσω Δήμου) Ημ/νια: 23/07/2021 13:34:46 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ9ΕΟΩΛΑ-ΕΜΛ
Τίτλος: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9678 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9678 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ημ/νια: 23/07/2021 12:47:33 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Σ8ΙΩΛΑ-80Γ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 23/07/2021 08:52:25 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΩΟΒΩΛΑ-2ΘΧ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ (ΠΕΡ. 30/4/21 ΩΣ 31/5/21)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ (ΠΕΡ. 30/4/21 ΩΣ 31/5/21) Ημ/νια: 23/07/2021 08:51:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω5Ψ5ΩΛΑ-4ΛΖ
Τίτλος: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(26/4/21-25/6/21)ΚΩΔ.ΠΛ. 158864441
Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(26/4/21-25/6/21)ΚΩΔ.ΠΛ. 158864441 Ημ/νια: 23/07/2021 08:49:54 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΟΘΩΛΑ-ΟΩΣ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΜΗΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΜΗΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ημ/νια: 23/07/2021 08:48:39 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω2ΟΡΩΛΑ-Ω1Υ
Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΕΡΥΘΡΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΕΡΥΘΡΩΝ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 23/07/2021 08:47:10 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω5ΧΗΩΛΑ-ΔΛΝ
Τίτλος: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ημ/νια: 22/07/2021 15:35:31 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 63ΚΗΩΛΑ-ΤΚ6

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης