Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις  εδώ.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2027Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2027 Ημ/νια: 26/09/2022 14:00:29 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΗΔΩΛΑ-ΛΛ0
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για των καθαρισμό Σχολικών Μονάδων ,.Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για των καθαρισμό Σχολικών Μονάδων ,. Ημ/νια: 26/09/2022 13:55:50 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΤΚΖΩΛΑ-Γ2Γ
Αποδοχή επιχορηγήσεωνΘέμα: Αποδοχή επιχορηγήσεων Ημ/νια: 26/09/2022 13:19:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ80ΒΩΛΑ-ΡΛ0
ΕΞΟΔΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗς 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΘέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗς 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ημ/νια: 26/09/2022 12:49:11 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΠΞΩΛΑ-8ΕΔ
Έγκριση ή μη μελέτης και λήψη απόφασης ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την κατεπείγουσα ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Έκτακτη προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Βιολογικού Σταθμού Βιλίων λόγω κλοπής», προϋπολογισμού 26.999,95 € με ΦΠΑ. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.Θέμα: Έγκριση ή μη μελέτης και λήψη απόφασης ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την κατεπείγουσα ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Έκτακτη προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Βιολογικού Σταθμού Βιλίων λόγω κλοπής», προϋπολογισμού 26.999,95 € με ΦΠΑ. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Ημ/νια: 26/09/2022 11:40:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΜΒΜΩΛΑ-ΑΞ0
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΘέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ημ/νια: 26/09/2022 10:49:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 642ΜΩΛΑ-ΒΗΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2027Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2027 Ημ/νια: 26/09/2022 08:46:33 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΑΒ9ΩΛΑ-6ΚΥ
Αποδοχή επιχορηγήσεωνΘέμα: Αποδοχή επιχορηγήσεων Ημ/νια: 23/09/2022 13:57:59 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ2ΟΨΩΛΑ-ΒΓΙ
Λήψη απόφασης για παραίτηση από τις ασκηθείσες προσφυγές του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Κορίνθου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑθηνώνΘέμα: Λήψη απόφασης για παραίτηση από τις ασκηθείσες προσφυγές του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Κορίνθου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Ημ/νια: 23/09/2022 13:39:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 93Υ9ΩΛΑ-Μ45
Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ εδ. 1 του ν. 3852/2010 & 52 του ν. 4674/2020 (αθωωτική - ποινική υπόθεση Αγγ. ΠαπακωνσταντίνουΘέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ εδ. 1 του ν. 3852/2010 & 52 του ν. 4674/2020 (αθωωτική - ποινική υπόθεση Αγγ. Παπακωνσταντίνου Ημ/νια: 23/09/2022 13:30:49 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΦΝ4ΩΛΑ-9ΧΥ