Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 18/01/2021 16:24:31 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΟΓ2ΩΛΑ-30Π
Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΑΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ (1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΑΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ (1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Ημ/νια: 18/01/2021 16:20:56 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9Σ7ΔΩΛΑ-Χ37
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 18/01/2021 16:19:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΑΒΔΩΛΑ-ΘΟΑ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 ΛΙΤΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 ΛΙΤΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 18/01/2021 16:17:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΚΒ8ΩΛΑ-ΧΥΖ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 18/01/2021 16:16:12 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9333ΩΛΑ-ΙΜΨ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ημ/νια: 18/01/2021 16:14:11 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ρ1ΖΑΩΛΑ-5ΡΥ
Τίτλος: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί υποστήριξη της υπ’ αριθμ. κατ. ΑΝ547/2-12-2020 αίτησης αναστολής του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας προς το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος ως καθ’ ύλην προϊσταμένης αρχής του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί υποστήριξη της υπ’ αριθμ. κατ. ΑΝ547/2-12-2020 αίτησης αναστολής του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας προς το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος ως καθ’ ύλην προϊσταμένης αρχής του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Ημ/νια: 18/01/2021 12:12:57 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΑ-ΒΦΙ
Τίτλος: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. ΑΝ555/4-12-2020 αίτηση αναστολής κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο στις 19-1-2021
Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. ΑΝ555/4-12-2020 αίτηση αναστολής κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο στις 19-1-2021 Ημ/νια: 18/01/2021 12:11:24 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΞΨΤΩΛΑ-ΝΞ0
Τίτλος: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση των υπ’ αριθμ. κατ. ΕΦ1779 και 1780/6-7-2020 εφέσεων κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο στις 13-1-2021
Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση των υπ’ αριθμ. κατ. ΕΦ1779 και 1780/6-7-2020 εφέσεων κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο στις 13-1-2021 Ημ/νια: 18/01/2021 12:09:24 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ω1ΣΛΩΛΑ-1ΡΖ
Τίτλος: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. ΠΡ538/29-5-2019 προσφυγής κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο στις 13-1-2021
Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. ΠΡ538/29-5-2019 προσφυγής κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο στις 13-1-2021 Ημ/νια: 18/01/2021 12:08:00 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ7ΕΩΩΛΑ-4ΔΩ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης