Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ημ/νια: 29/05/2020 16:47:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ76ΩΛΑ-ΜΨΛ
Τίτλος: ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΑΑΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΑΑΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ημ/νια: 29/05/2020 16:44:42 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΛΘΩΛΑ-7ΚΗ
Τίτλος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ημ/νια: 29/05/2020 16:36:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 683ΔΩΛΑ-Η64
Τίτλος: ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Ημ/νια: 29/05/2020 16:31:17 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: Ψ4Α4ΩΛΑ-Α58
Τίτλος: ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Ημ/νια: 29/05/2020 16:25:05 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 91ΟΔΩΛΑ-Ρ3Κ
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημ/νια: 29/05/2020 14:49:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6Ψ5ΖΩΛΑ-Ξ8Ρ
Τίτλος: Ακύρωση Παραστ. [277 - 15/5/2020] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Θέμα: Ακύρωση Παραστ. [277 - 15/5/2020] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημ/νια: 29/05/2020 14:43:33 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΛΧΘΩΛΑ-ΤΔ3
Τίτλος: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ημ/νια: 29/05/2020 14:22:15 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9Κ9ΝΩΛΑ-3ΓΖ
Τίτλος: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ημ/νια: 29/05/2020 14:19:48 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΔΠΑΩΛΑ-Η51
Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΣΕ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-4ος/2020)
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΣΕ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-4ος/2020) Ημ/νια: 29/05/2020 14:16:46 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΕΛΕΩΛΑ-ΣΜΨ

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης