Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις  εδώ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Ημ/νια: 01/12/2023 14:53:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΦΔ0ΩΛΑ-ΖΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣΘέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ Ημ/νια: 01/12/2023 13:14:29 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΝΡΛΩΛΑ-ΙΑΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 485/2023 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ανάθεση για «Προμήθεια σωλήνων για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας».Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 485/2023 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ανάθεση για «Προμήθεια σωλήνων για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας». Ημ/νια: 01/12/2023 12:05:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΠ33ΩΛΑ-ΥΞΠ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023 Ημ/νια: 01/12/2023 11:29:12 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΟΛΜΩΛΑ-4ΣΠ
Δαπάνη για συντήρηση οργάνων παιδικών χαρώνΘέμα: Δαπάνη για συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών Ημ/νια: 01/12/2023 11:28:34 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΜ3ΩΛΑ-ΥΛΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥΘέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ημ/νια: 30/11/2023 15:58:31 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9Ε7ΣΩΛΑ-ΟΑΨ
Δαπάνη για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρώνΘέμα: Δαπάνη για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Ημ/νια: 30/11/2023 15:07:54 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΡΙ33ΩΛΑ-9ΕΡ
Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και εκτελεσθείσας παροχής δικηγορικών υπηρεσιών κατόπιν εντολής, που αφορά ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ του ν. 3852/2010 (κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά Ι. Μ.) Επικαιροποίηση απόφασης.»Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και εκτελεσθείσας παροχής δικηγορικών υπηρεσιών κατόπιν εντολής, που αφορά ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ του ν. 3852/2010 (κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά Ι. Μ.) Επικαιροποίηση απόφασης.» Ημ/νια: 30/11/2023 14:31:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΞΗΩΛΑ-5ΕΙ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΞΣΙΟΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΔΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝΘέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΞΣΙΟΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΔΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ Ημ/νια: 30/11/2023 14:04:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 64ΜΔΩΛΑ-89Ζ
Δαπάνη για επισκευή υδραυλικής βλάβηςΘέμα: Δαπάνη για επισκευή υδραυλικής βλάβης Ημ/νια: 30/11/2023 14:02:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΦΘΨΩΛΑ-ΣΗΦ