Δημοτική Επιτροπή

Δρίκος Αρμόδιος Πρόεδρος
Ρόκας Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Ε - Αντιδήμαρχος
Λινάρδος Ιωάννης Μέλος Δ.Ε - Αντιδήμαρχος
Αντωνίου Αντώνιος Μέλος Δ.Ε - Αντιδήμαρχος
Παπακωνσταντίνου Χρήστος Μέλος Δ.Ε - Αντιδήμαρχος
Βάση Ευθαλία Μέλος Δ.Ε
Δρίκος Σπυρίδων Μέλος Δ.Ε