Τοπικό Συμβούλιο Βιλίων

Φιλάνδρας Βασίλειος Πρόεδρος
Πόγκας Ιωάννης Μέλος
Κώνστα Καλομοίρα Μέλος
Δρίκος Γεώργιος Μέλος
Λούκος Ιωάννης Μέλος