Τοπικό Συμβούλιο Βιλίων

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΟΡΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ