Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

e-mail: mormanopoulou@mandras-eidyllias.gr

Έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα (συμπληρωμένα τα 12 έτη)
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Προσθήκη κυρίου ονόματος στα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεόνυμφων στο Δήμο Μάνδρας
Διόρθωση Κυρίου ονόματος
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία
Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης στα μητρώα αρρένων
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεόνυμφων στο Δήμο Μάνδρας, στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο είναι ήδη δημότης
Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Μετεγγραφές στα μητρώα αρρένων
Πολιτογράφηση
Πλοήγηση στις σελίδες