Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

e-mail: mormanopoulou@mandras-eidyllias.gr

Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού για επίδομα ΟΓΑ
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου στα μητρώα αρρένων
Εγγραφή για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο Μάνδρας
Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου
Πιστοποιητικό Στρατιωτικών Σχολών
Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας στα μητρώα αρρένων
Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια στο Δημοτολόγιο Μάνδρας
Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου
Εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα
Μεταδημότευση ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων του Δήμου Μάνδρας
Πλοήγηση στις σελίδες