Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

e-mail: mormanopoulou@mandras-eidyllias.gr

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου
Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή θηλέων από τα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Μάνδρας όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα (συμπληρωμένα τα 12 έτη)
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Προσθήκη κυρίου ονόματος στα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεόνυμφων στο Δήμο Μάνδρας
Διόρθωση Κυρίου ονόματος
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία
Πλοήγηση στις σελίδες