Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

e-mail: mormanopoulou@mandras-eidyllias.gr

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων άλλου Δήμου
Έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (για στρατολογία)
Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης
Μεταδημότευση ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή αποβιωσάντων από τα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου
Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Μάνδρας
Διαγραφή θηλέων από τα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Μάνδρας όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα μητρώα αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα (συμπληρωμένα τα 12 έτη)
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Πλοήγηση στις σελίδες