Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Πληροφορίες

Διεύθυνση : Στρ.Ν.Ρόκα 45, Τ.Κ 19600, Μάνδρα - Αττική
Τηλέφωνο : 213 2014930

e-mail: mormanopoulou@mandras-eidyllias.gr

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Προσθήκη κυρίου ονόματος στα μητρώα αρρένων
Πλοήγηση στις σελίδες