Έκδοση πιστοποιητικού για επίδομα ΟΓΑ

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Την αίτηση μπορεί να κάνει και συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με την ταυτότητά του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Η παραλαβή των ανωτέρω, γίνεται  μέσω οποιοδήποτε Κ.Ε.Π