ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

Αναρτήθηκε 21/03/2022

Βρείτε στο συνημμένο έγγραφο λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με την ειδικότητα ΤΕ Τοπογραφίας και την ιδιότητα του Τοπογράφου, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Γνωστοποίηση ειδικού συνεργάτη τοπογράφουΑρχείο: pdf 349 kB