Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | Εκμίσθωση - παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, στη θέση «Ψάθα» Αναρτήθηκε: 02/06/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ Αναρτήθηκε: 12/05/2016
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου» Επανάληψη Αναρτήθηκε: 09/05/2016
Προµήθεια για την Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ για το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας και το ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕ Αναρτήθηκε: 06/05/2016
Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, οδοσήμασης και πληροφοριακών πινακίδων Αναρτήθηκε: 12/04/2016
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Μάνδρας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 12/04/2016
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Αναρτήθηκε: 31/03/2016
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Αναρτήθηκε: 31/03/2016
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016 Αναρτήθηκε: 28/03/2016
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ Αναρτήθηκε: 28/03/2016
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Βιλλίων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 23/03/2016
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου» Αναρτήθηκε: 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Αναρτήθηκε: 18/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αναρτήθηκε: 06/11/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Αναρτήθηκε: 28/09/2015
Πλοήγηση στις σελίδες