Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΑναρτήθηκε: 30/10/2020
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 20/10/2020
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»Αναρτήθηκε: 07/10/2020
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και προσληφθέντων κατόπιν της Ανακοίνωσης ΣΜΕ2/2020 του ΔΟΚΑΠΜΕΑναρτήθηκε: 22/09/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμούμε τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης»Αναρτήθηκε: 17/09/2020
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‘ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ’Αναρτήθηκε: 16/09/2020
Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος , λοιπών υλικών Τ.Κ ΒιλίωνΑναρτήθηκε: 21/08/2020
Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος , λοιπών υλικών Δ.Κ. ΜάνδραςΑναρτήθηκε: 20/08/2020
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Α.Σ ΕΣΗΔΗΣ 77047)»Αναρτήθηκε: 09/07/2020
Προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Τεχνικής ΥπηρεσίαςΑναρτήθηκε: 29/06/2020
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ)Αναρτήθηκε: 22/06/2020
Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών ΕπιτροπώνΑναρτήθηκε: 11/05/2020
Δημόσια κλήρωση για συγκρότηση έκτακτης επιτροπήςΑναρτήθηκε: 13/03/2020
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργουΑναρτήθηκε: 07/02/2020
Ασφάλιστρα οχημάτων ΔήμουΑναρτήθηκε: 23/09/2019
Πλοήγηση στις σελίδες