Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών: Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου» Αναρτήθηκε: 22/07/2021
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022 Αναρτήθηκε: 14/07/2021
Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» Αναρτήθηκε: 05/07/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2021_Πρόσληψη Προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς Αναρτήθηκε: 14/05/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ2_2021 Αναρτήθηκε: 10/05/2021
Ανακοίνωση σύναψης μίσθωσης έργου Αναρτήθηκε: 18/01/2021
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αναρτήθηκε: 16/12/2020
Διακήρυξη ΑΣ Βιλίων Αναρτήθηκε: 11/12/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός για Προμήθεια μέσων ατομικών ειδών προστασίας προσωπικού Αναρτήθηκε: 10/12/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός «Προμήθεια σκυροδέματος για την Δ.Κ. Μάνδρας» Αναρτήθηκε: 23/11/2020
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για «Ανταλλακτικά (προμήθεια-συντήρηση και επισκευή)» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τις ομάδες 3 και 4 της αρ. Δ10/2020 (20REQ006720520) Mελέτης Αναρτήθηκε: 09/11/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αναρτήθηκε: 30/10/2020
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 20/10/2020
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Αναρτήθηκε: 07/10/2020
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και προσληφθέντων κατόπιν της Ανακοίνωσης ΣΜΕ2/2020 του ΔΟΚΑΠΜΕ Αναρτήθηκε: 22/09/2020
Πλοήγηση στις σελίδες