Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος , λοιπών υλικών Δ.Κ. Μάνδρας Αναρτήθηκε: 20/08/2020
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Α.Σ ΕΣΗΔΗΣ 77047)» Αναρτήθηκε: 09/07/2020
Προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Αναρτήθηκε: 29/06/2020
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ) Αναρτήθηκε: 22/06/2020
Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών Επιτροπών Αναρτήθηκε: 11/05/2020
Δημόσια κλήρωση για συγκρότηση έκτακτης επιτροπής Αναρτήθηκε: 13/03/2020
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Αναρτήθηκε: 07/02/2020
Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου Αναρτήθηκε: 23/09/2019
Προμήθεια καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) , λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ έτους 2019 Αναρτήθηκε: 08/08/2019
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 17/07/2019
Τροποποίηση του ανοιχτού διαγωνισμού - Ανταλακτικά - Ελαστικά οχημάτων (προμήθεια - συντήρηση και επισκευή) του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 03/07/2019
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού - Ανταλακτικά - Ελαστικά οχημάτων (προμήθεια - συντήρηση και επισκευή) του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 20/06/2019
Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών Δ.Κ. Μάνδρας Αναρτήθηκε: 30/04/2019
Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και των Σχολικών Επιτροπών Αναρτήθηκε: 11/04/2019
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ Αναρτήθηκε: 26/11/2018
Πλοήγηση στις σελίδες