Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών Δ.Κ. Μάνδρας Αναρτήθηκε: 30/04/2019
Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και των Σχολικών Επιτροπών Αναρτήθηκε: 11/04/2019
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ Αναρτήθηκε: 26/11/2018
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ Αναρτήθηκε: 22/11/2018
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ Αναρτήθηκε: 20/11/2018
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017 Αναρτήθηκε: 06/11/2018
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» Αναρτήθηκε: 18/10/2018
«Προμήθεια σκυροδέματος ασφαλτοσκυροδέματος λοιπών υλικών Δ.Κ. Βιλίων» Αναρτήθηκε: 08/08/2018
Επισκευές και αποκαταστάσεις πρανών ανατολικής περιτοίχισης δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μάνδρας (Φράγκειο γήπεδο) Αναρτήθηκε: 18/07/2018
Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Αναρτήθηκε: 12/07/2018
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΕ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΔΚ ΒΙΛΙΩΝ - ΔΕ ΕΡΥΘΡΩΝ) Αναρτήθηκε: 05/07/2018
Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αναρτήθηκε: 21/06/2018
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗ ‘’ΒΑΛΑΡΙΑ’’ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ Αναρτήθηκε: 29/05/2018
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» Αναρτήθηκε: 10/05/2018
«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών Επιτροπών» Αναρτήθηκε: 12/04/2018
Πλοήγηση στις σελίδες