Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης - Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - Μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας έτους 2016Αναρτήθηκε: 09/06/2016
Περίληψη - Ασφάλιστρα οχημάτων ΔήμουΑναρτήθηκε: 09/06/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | Εκμίσθωση - παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, στη θέση «Ψάθα»Αναρτήθηκε: 02/06/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΑναρτήθηκε: 12/05/2016
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου» ΕπανάληψηΑναρτήθηκε: 09/05/2016
Προµήθεια για την Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ για το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας και το ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕΑναρτήθηκε: 06/05/2016
Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, οδοσήμασης και πληροφοριακών πινακίδωνΑναρτήθηκε: 12/04/2016
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Μάνδρας Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 12/04/2016
Προμήθεια κάδων απορριμμάτωνΑναρτήθηκε: 31/03/2016
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτωνΑναρτήθηκε: 31/03/2016
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016Αναρτήθηκε: 28/03/2016
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝΑναρτήθηκε: 28/03/2016
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Βιλλίων Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 23/03/2016
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου»Αναρτήθηκε: 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝΑναρτήθηκε: 18/12/2015
Πλοήγηση στις σελίδες