Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, οδοσήμασης και πληροφοριακών πινακίδωνΑναρτήθηκε: 12/04/2016
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Μάνδρας Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 12/04/2016
Προμήθεια κάδων απορριμμάτωνΑναρτήθηκε: 31/03/2016
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτωνΑναρτήθηκε: 31/03/2016
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016Αναρτήθηκε: 28/03/2016
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝΑναρτήθηκε: 28/03/2016
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Βιλλίων Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 23/03/2016
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου»Αναρτήθηκε: 18/03/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝΑναρτήθηκε: 18/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑναρτήθηκε: 06/11/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΑναρτήθηκε: 28/09/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΑναρτήθηκε: 10/09/2015
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ MANΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΑναρτήθηκε: 10/09/2015
Πλοήγηση στις σελίδες