Συνοπτικός διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών: Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»

Αναρτήθηκε 22/07/2021

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Συνοπτικός διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών: Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»Αρχείο: zip 3 MB
Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για το διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών: Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»Αρχείο: pdf 624 kB