Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνουγια την κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ

Αναρτήθηκε 30/11/2021

Βρείτε στα συνημμένα έγγραφα την ανακοίνωση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας - μερικής απασχόλησης συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, καθώς και τη φόρμα αίτησης και λοιπές λεπτομέρειες για την εμπρόθεσμη κατάθεση της.

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΑΙΤΗΣΗΑρχείο: docx 24 kB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ 4ο ΚΔΑΠΑρχείο: pdf 2 MB