Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1368/26.09.2023 (ΑΔΑ: ΨΝΤΛΟΚΛΞ-ΤΩΝ) ανακοίνωσης και πρακτικό 3μελούς επιτροπής

Αναρτήθηκε 13/10/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων και επιλαχόντωνΑρχείο: pdf 433 kB
Πρακτικό επιτροπής πρόσληψης - Δίμηνα Σεπτέμβριος 2023Αρχείο: pdf 598 kB