ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Αναρτήθηκε 10/10/2023
Βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στα αποτελέσματα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1368/26.09.2023 (ΑΔΑ : ΨΝΤΛΟΚΛΞ-ΤΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1479/10.10.2023 Αλφαβητική Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων συμμετεχόντων
  • Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1480/10.10.2023 Πίνακα Μοριοδότησης, Βαθμολόγησης και Κατάταξης των υποψηφίων
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1481/10.10.2023 Ονομαστική Κατάσταση Απορριφθέντων υποψηφίων 

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πίνακας Κατάταξης ΒαθμολόγησηςΑρχείο: pdf 433 kB
Ονομαστική Αλφαβητική Κατάταξη Συμμετεχόντων ΥποψηφίωνΑρχείο: pdf 43 kB
Ονομαστική Κατάσταση ΑπορριφθέντωνΑρχείο: pdf 416 kB