Αποφάσεις

Αποφάσεις 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 16/01/2017
Αποφάσεις 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 16/01/2017
Αποφάσεις 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 16/01/2017
Απόφαση Δημάρχου 1091/2016Αναρτήθηκε: 15/12/2016
Απόφαση Δημάρχου 1090/2016Αναρτήθηκε: 15/12/2016
Aπόφαση Δημάρχου 787/11.10.2016Αναρτήθηκε: 11/10/2016
Απόφαση Δημάρχου 332/2016Αναρτήθηκε: 02/06/2016
Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού ΣυμβούλουΑναρτήθηκε: 08/12/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 27ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 26ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 25ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 24ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 22ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 23ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 20ης συνεδρίασης 2015Αναρτήθηκε: 13/10/2015
Πλοήγηση στις σελίδες