Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.

05/09/2019

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.Αρχείο: pdf 87 kB