Απόφαση 620 δημάρχου τροποποίηση 1-10-2020 ορισμός αντιδημαρχων 1-9-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

23/12/2020

Συνημμένα Αρχεία

Απόφαση 620 δημάρχου τροποποίηση 1-10-2020 ορισμός αντιδημαρχων 1-9-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρχείο: docx 104,9 kB