Αποφάσεις

Ορισμός συντονιστών για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 στις υπηρεσίες του Δήμου Μάνδρας- ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 02/12/2020
Αντικατάσταση -Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τροποποίηση απόφασης ΔημάρχουΑναρτήθηκε: 22/11/2019
Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.Αναρτήθηκε: 05/09/2019
Έγκριση απολογισμών και ισολογισμών κληροδοτήματος Αριστομένη Χατζημήτρου.Αναρτήθηκε: 05/09/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 715/2018Αναρτήθηκε: 01/08/2018
Αποφάσεις 40ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 39ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 38ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 37ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 36ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 35ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 34ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 33ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Αποφάσεις 32ης Οικονομικής Επιτροπής 2015Αναρτήθηκε: 08/11/2017
Απόφαση Δημάρχου 1072/2017Αναρτήθηκε: 18/10/2017
Πλοήγηση στις σελίδες