Ορισμός υπαλλήλων για επιδόσεις εγγράφων αρμοδιότητας Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

10/02/2022

Συνημμένα Αρχεία

Aπόφαση Δημάρχου - Ορισμός υπαλλήλων για επιδόσεις εγγράφων αρμοδιότητας Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αρχείο: pdf 253,9 kB