ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ σύμφωνα με την ΣΜΕ 1/2023

06/03/2023

Βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα τους Πίνακες Κατάταξης Βαθμολογίας και τους Πίνακες Προσληφθέντων σύμφνωα με τη ΣΜΕ1/2023, σύμφωνα με την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΞΥ7ΟΚΛΞ-ΝΘΞ)  του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης 

Συνημμένα Αρχεία

1α ΣΜΕ Πίνακας Κατάταξης Παθολόγος Αρχείο: pdf 481,3 kB
1β ΣΜΕ 2023 Πίνακας Προσληφθέντων Παθολόγος Αρχείο: pdf 478,4 kB
1β ΣΜΕ 2023 Πίνακας Προσληφθέντων Παθολόγος Αρχείο: pdf 478,4 kB
2α ΣΜΕ 2023 Πίνακας Κατάταξης Καρδιολόγος Αρχείο: pdf 401,8 kB
2β ΣΜΕ Πίνακας Προσληφθέντων Καρδιολόγος Αρχείο: pdf 470,2 kB
3α ΣΜΕ 2023 Πίνακας Κατάταξης Παιδίατρος Αρχείο: pdf 472,5 kB
3β ΣΜΕ 2023 Πίνακας Προσληφθέντων Παιδίατρος Αρχείο: pdf 476,0 kB