ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ σύμφωνα με την ΣΜΕ 1/2023

06/03/2023

Βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα τους Πίνακες Κατάταξης Βαθμολογίας και τους Πίνακες Προσληφθέντων σύμφνωα με τη ΣΜΕ1/2023, σύμφωνα με την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΞΥ7ΟΚΛΞ-ΝΘΞ)  του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης 

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

1α ΣΜΕ Πίνακας Κατάταξης ΠαθολόγοςΑρχείο: pdf 481 kB
1β ΣΜΕ 2023 Πίνακας Προσληφθέντων ΠαθολόγοςΑρχείο: pdf 478 kB
1β ΣΜΕ 2023 Πίνακας Προσληφθέντων ΠαθολόγοςΑρχείο: pdf 478 kB
2α ΣΜΕ 2023 Πίνακας Κατάταξης ΚαρδιολόγοςΑρχείο: pdf 402 kB
2β ΣΜΕ Πίνακας Προσληφθέντων ΚαρδιολόγοςΑρχείο: pdf 470 kB
3α ΣΜΕ 2023 Πίνακας Κατάταξης ΠαιδίατροςΑρχείο: pdf 473 kB
3β ΣΜΕ 2023 Πίνακας Προσληφθέντων ΠαιδίατροςΑρχείο: pdf 476 kB