361 Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου, Αντικατάσταση – Ορισμός Αντιδημάρχου για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2023-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

04/09/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Αντικατάσταση – Ορισμός Αντιδημάρχου για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2023-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτωνΑρχείο: pdf 1 MB