Αποψιλώσεις οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Αποψιλώσεις οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

(ΦΕΚ 2549/Β/19-04-2023)                                                                                  

                                                                                  

         Ενημερώνουμε τους  ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτες (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. "(α)" και "(β)" και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα (και στην απομάκρυνση τους), στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να απομακρύνουν τα υπολείμματα πρασίνου, χωρίς να τα εναποθέτουν παρανόμως σε πεζοδρόμια, δρόμους κ.λ.π. με ιδία μέσα ή ειδοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση απομάκρυνση τους

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης αυτού, ο οικείος Δήμος ακολουθεί τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (ΦΕΚ 2549/Β/19-04-2023), και επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:

α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και στη συνεργασία των δημοτών ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Συνημμένα Αρχεία
Καθαρισμός Οικοπέδων ΦΕΚ Αρχείο: pdf 250,3 kB