Οδηγίες Προστασίας από το civilprotection.gov.gr

Οδηγίες Προστασίας από το civilprotection.gov.gr

"Ταξιδεύεις τον χειμώνα; Προετοιμάσου | Οδηγίες Προστασίας με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα"

Έντυπα

Δίφυλλο για ταξιδιώτες το χειμώνα

Ψηφιακή αφίσα για κεραυνούς

Ψηφιακή αφίσα για καταιγίδες