Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 04-05-2023

Αναρτήθηκε 03/05/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 04-05-2023Αρχείο: pdf 193 kB