Πρόσκληση 1ης τακτικής ειδικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-01-2023

Αναρτήθηκε 05/01/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 1ης τακτικής ειδικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-01-2023Αρχείο: pdf 190 kB