Πρόσκληση 1ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 09-01-2023

Αναρτήθηκε 05/01/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 1ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 09-01-2023Αρχείο: pdf 239 kB