Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 3-1-2022

Αναρτήθηκε 30/12/2021

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 3-1-2022Αρχείο: pdf 270 kB