Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2022

Αναρτήθηκε 10/11/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2022Αρχείο: pdf 190 kB