Πρόσκληση 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-04-2022

Αναρτήθηκε 28/04/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-04-2022Αρχείο: pdf 262 kB