Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 23-05-2022

Αναρτήθηκε 19/05/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 23-05-2022Αρχείο: pdf 230 kB