Πρόσκληση 23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπή 25-5-2022

Αναρτήθηκε 24/05/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπή 25-5-2022Αρχείο: pdf 181 kB