Πρόσκληση 24ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 27-06-2023

Αναρτήθηκε 23/06/2023
Συνημμένα Αρχεία
Πρόσκληση 24ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 27-06-2023 Αρχείο: pdf 267,7 kB