Πρόσκληση 24ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 31-05-2022

Αναρτήθηκε 27/05/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 24ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 31-05-2022Αρχείο: pdf 243 kB