Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 7-6-2022

Αναρτήθηκε 03/06/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 7-6-2022Αρχείο: pdf 198 kB